TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG VĂN THỤ

- Ngày, tháng, năm thành lập: 1960

- Địa chỉ:

+ Điểm trường số 1: Số 121 - đường Hoàng Mai - phường Hoàng Văn Thụ - quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội

+ Điểm trường số 2: Số 16 ngõ 169 đường Hoàng Mai - phường Hoàng Văn Thụ - quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 0438631641

- Email: mnhoangvanthu-hm@hanoiedu.vn

- Website: http://mnhoangvanthu-hm.edu.vn

* Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà trường hiện nay.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Ban giám hiệu: 01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng

+ Giáo viên: 25, Nhân viên: 15

+ Chi bộ đảng: 13 Đảng viên

+ Công đoàn: 43 đoàn viên công đoàn

+ Chi đoàn: 19 đoàn viên thanh niên.

+ Tổ chuyên môn: 02 tổ chuyên môn (tổ dạy với 25 giáo viên, tổ nuôi dưỡng với 09 nhân viên)

+ Tổ văn phòng: 03 người

+ Tổ bảo vệ: 03 người

- Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà trường hiện nay:

+ Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hằng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản.

+ Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

+ Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.

+ Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

+ Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

+ Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

* Từ năm 1960 - 1965 giai đoạn thành lập trường:

- Hiệu trưởng đầu tiên: Nguyễn Hoành Quý

- Số Học sinh: từ 150 - 200 trẻ

- Số lớp: từ 8 - 10 lớp

- Số CBQL, GV, NV: 09 - 11 người

- Độ tuổi học sinh nhận vào trường: 03 tháng – 7 tuổi

(Số liệu tính từ khi thành lập trường đến cuối nhiệm kỳ của Hiệu trưởng)

- Năm 1960: Trường có tên là Mẫu giáo, vỡ lòng Hoàng Văn Thụ - xã Hoàng Văn Thụ - huyện Thanh Trì – TP. Hà Nội

* Từ năm 1965 - 1973:

- Hiệu trưởng: Ngô Thị Liên

- Số Học sinh: từ 150 - 200 trẻ

- Số lớp: từ 8 - 10 lớp

- Số CBQL, GV, NV: 09 - 11 người

- Độ tuổi học sinh nhận vào trường: 03 tháng – 7 tuổi

(Số liệu tính từ khi thành lập trường đến cuối nhiệm kỳ của Hiệu trưởng)

Ở thời kỳ này, Trường mẫu giáo, vỡ lòng Hoàng Văn Thụ có tổng cộng 10 lớp, học mượn của nhà dân, kho thóc rải rác trên địa bàn của 05 Thôn: Thôn Tương Mai, Thôn Mai Động, Thôn Thanh Mai, Thôn Đông và Thôn Đoài, mỗi Thôn bao gồm 02 lớp, trong đó có 01 lớp vỡ lòng (6 tuổi) và 01 lớp Mẫu giáo ghép (3 – 5 tuổi). Toàn trường có 01 Hiệu trưởng, 10 giáo viên (mỗi giáo viên phụ trách 01 lớp), khoảng 200 học sinh và không có nhân viên.

* Từ năm 1973 – 1989 giai đoạn thành lập trường:

- Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nguyệt

- Số Học sinh: từ 160 - 180 trẻ

- Số lớp: từ 8 - 10 lớp

- Số CBQL, GV, NV: 08 - 10 người

- Độ tuổi học sinh nhận vào trường: 03 tháng – 7 tuổi

(Số liệu tính từ khi thành lập trường đến cuối nhiệm kỳ của Hiệu trưởng)

- Ngày 9/8/1973: Thôn Đông (02 lớp vỡ lòng, 01 lớp Mẫu giáo), Thôn Đoài (01 lớp vỡ lòng, 01 lớp Mẫu giáo), Thôn Thanh Mai (01 lớp vỡ lòng, 02 lớp Mẫu giáo). Mỗi lớp ở các Thôn có khoảng 20 - 30 học sinh và 01 cô giáo phụ trách và vẫn học rải rác trong các thôn.

- Từ năm 1982 - 1989: Đồng chí Nguyễn Thị Thắng được bổ nhiệm và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường. Toàn trường có 01 Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng, 08 giáo viên, 08 lớp với khoảng 200 học sinh (Mẫu giáo + Vỡ lòng) và không có nhân viên.

* Từ năm 1990 - 1996:

- Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thắng

- Số Học sinh: từ 100 - 120 trẻ

- Số lớp: 03 lớp

- Số CBQL, GV, NV: 04 người

- Độ tuổi học sinh nhận vào trường: 18 tháng – 6 tuổi

(Số liệu tính từ khi thành lập trường đến cuối nhiệm kỳ của Hiệu trưởng)

- Ngày 26/10/1990: Hoàng Văn Thụ thuộc huyện Thanh Trì được sát nhập về quận Hai Bà Trưng và chuyển thành phường Hoàng Văn Thụ.

- Giai đoạn này, nhà trường vẫn tổ chức cho trẻ học 02 buổi/ngày: sáng học từ 7h00-10h30, chiều từ 14h00-17h00, không tổ chức ăn bán trú tại trường.

- Năm 1993: trường được xây mới tại địa chỉ số 121 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng (cũ). Trường mẫu giáo, vỡ lòng Hoàng Văn Thụ được đổi tên thành Trường mẫu giáo Hoàng Văn Thụ, trực thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng. Trường rộng khoảng 400m2, bao gồm 01 bếp, 01 sân chơi nhỏ hẹp và 03 lớp học của 03 độ tuổi (MGB, MGN, MGL). Toàn trường có 01 Hiệu trưởng, 03 giáo viên, 120 học sinh và không có nhân viên.

- Từ năm 1997 - 2013:

- Hiệu trưởng: Trần Thị Ngọc Minh

- Số Học sinh: từ 450 - 500 trẻ

- Số lớp: 10 lớp

- Số CBQL, GV, NV: 42 - 46 người

- Độ tuổi học sinh nhận vào trường: 03 tuổi – 6 tuổi

(Số liệu tính từ khi thành lập trường đến cuối nhiệm kỳ của Hiệu trưởng)

- Năm 2002: trường mẫu giáo Hoàng Văn Thụ được xây dựng lại lần 2 với quy mô diện tích gấp đôi so với ban đầu (khoảng 800 m2).

- Từ tháng 9/2003: trường về khuôn viên mới, quy mô mở rộng từ 03 phòng học lên đến 05 phòng học, bao gồm 02 lớp Mẫu giáo lớn (Mỗi lớp khoảng 40 cháu), 01 lớp Mẫu giáo nhỡ (khoảng 50 cháu), 01 lớp Mẫu giáo bé (khoảng 50 Cháu) và 01 lớp Nhà trẻ (khoảng 40 cháu). Toàn trường có 21 đồng chí CB-GV-NV, trong đó có 02 đồng chí trong Ban giám hiệu, 12 giáo viên, 7 nhân viên, gần 250 học sinh.

- Tháng 11/2003, quận Hoàng Mai được thành lập. Trường được chuyển sang địa phận hành chính mới thuộc quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội.

- Ngày 03/3/2004, trường Mẫu giáo Hoàng Văn Thụ được đổi tên thành Trường mầm non Hoàng Văn Thụ.

- Năm 2005: khu ao Mắt Rồng được san lấp và xây tường rào làm nhà để xe, khu thiên nhiên cho các bé, nhà trường cải tạo mở thêm 03 lớp. Cải tạo khu bếp ăn một chiều.

- Tháng 04/2010, nhà trường được tiếp quản trụ sở cũ của UBND phường tại địa chỉ: số 16, ngõ 169, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội (diện tích 252.4 m2), trường đã mở thêm 01 phòng Phó hiệu trưởng, 02 lớp Mẫu giáo bé với 120 học sinh, mỗi lớp rộng khoảng 90m2. Nâng tổng số lớp trong nhà trường lên 10 lớp với tổng 500 học sinh.

- Năm 2012: thành lập Chi bộ độc lập với 07 Đảng viên

* Từ năm 2014 - nay:

- Hiệu trưởng: Vũ Thị Thu Hương

- Số Học sinh: từ 450 - 480 trẻ

- Số lớp: 11 lớp

- Số CBQL, GV, NV: 42 - 43 người

- Độ tuổi học sinh nhận vào trường: 03 tuổi – 6 tuổi

(Số liệu tính từ khi thành lập trường đến cuối nhiệm kỳ của Hiệu trưởng)

- Tháng 7/2017: trường được đầu tư sửa chữa cải tạo cơ sở 1 và 2

- Tháng 3/2018, nhà trường đã xuất sắc giành giải Nhất hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” do phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai tổ chức.

- Tháng 6/2018: nhà trường cải tạo mở rộng thêm 01 phòng Hội đồng (CS 1) và 01 lớp học (CS 2), cải tạo hành lang cơ sở 2.

* Thành tích đạt được:

- Danh hiệu Tập thể:

+ Giấy khen Tập thể lao động tiên tiến cấp quận: từ năm 2003 - 2019

+ Giấy khen Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ: từ năm 2003 - 2019.

+ 2006 - 2007: Giấy khen: Giải ba hội thi “Triển lãm đồ dùng học tập tự làm” cấp Quận

+ 2010 - 2011: Giấy khen Giải ba Hội thi “ Bé với an toàn giao thông và bảo vệ môi trường”; Giải ba “Ngày hội dinh dưỡng cho trẻ mầm non”

+ 2011 - 2012: Giấy khen Tập thể có thành tích trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Giải ba “Ngày hội dinh dưỡng cho trẻ mầm non”

+ 2012 - 2013: Giấy khen Giải nhì “Ngày hội dinh dưỡng cho trẻ mầm non”

+ 2014 - 2015: Giấy khen,- Giải ba “ Ngày hội dinh dưỡng cho trẻ mầm non”

+ 2015 - 2016: Giấy khen,“Đơn vị thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

+ 2016 - 2017: Giấy khen- Trường Tiên tiến thể dục thể thao; Giải Nhì “ Ngày hội dinh dưỡng cho trẻ mầm non”; Tập thể có thành tích tiêu biểu trong 5 năm (2011 - 2015) thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của bộ chính trị và “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gướng đạo đức Hồ Chí Minh”; Danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”

+ 2017 - 2018: Giấy khen - Trường Tiên tiến thể dục thể thao; Giải Nhất hội thi “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” cấp Quận; Giải Ba Ngày hội dinh dưỡng cho trẻ MN; Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác y tế học đường; Chứng nhận tập thể nữ CBGV đạt danh hiệu “ giỏi việc nước – đảm việc nhà”

+ 2018 - 2019: Giấy khen Trường Tiên tiến thể dục thể thao; Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Giải Ba Ngày hội dinh dưỡng cho trẻ MN; Giải Xuất sắc toàn đoàn trong Hội thi Bé khéo tay” cấp Quận; Giải Nhì Hội diễn văn nghệ Tiếng hát thầy và trò - Liên hoan giai điệu tuổi hồng” cấp Quận.

+ Công đoàn:

-> Giấy khen Công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua (2014-2015); (2016- 2017); (2018 – 2019);

-> BCH công đoàn đã có thành tích tiêu biểu trong 5 năm (2011 - 2015) thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của bộ chính trị và “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

+ Chi đoàn: Giấy khen Chi đoàn đã có thành tích tốt trong công tác đoàn và phong trào Thanh niên(2014 - 2015); (2016 - 2017); (2017- 2018); (2018 - 2019);

+ Hội chữ thập đỏ: Giấy khen đã có thành tích tốt trong công tác Hội và phong trào Chữ Thập đỏ (2014 - 2015); (2016 - 2017); (2017 - 2018); (2018 - 2019);

- Cá nhân được khen thưởng:

+ Chiến sỹ thi đua: 23 đồng chí

+ Lao động tiên tiến: 40 đồng chí

+ Giáo viên giỏi: Cấp Thành phố: 0 giáo viên; cấp Quận: 25 giáo viên