Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 6
Năm 2021 : 2.575

Dạy trẻ nhận biết số 5, đếm nhóm số lượng trong phạm vi 5. ( MGN)

1. Kiến thức: 

- Trẻ đếm đến 5, nhận biết được nhóm số lượng trong phạm vi 5, nhận biết số 5.

2. kĩ năng:

- Trẻ đếm lần lượt từ trái sang phải.

3. Thái dộ:

- Trẻ chăm chú học bài.

- Khuyến khích tẻ đếm các dồ vật trong gia đình có số lượng là 5.

Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.