Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2021 : 2.572

Giờ học làm quen chữ cái: Ôn chữ cái h,k qua các trò chơi.- khối MGL

 Giờ học làm quen chữ cái: Ôn chữ cái h,k qua các trò chơi. Nội dung bài học này các con cần đạt được:                

 1.Kiến thức: Các con nhận ra được chữ cái h,k trong các từ và phát âm đúng chữ cái h,k,tìm đúng chữ cái h,k qua các trò chơi                                     

 2.Kỹ năng: Các con biết luật chơi các trò chơi,phát âm đúng,rõ ràng chữ cái h,k.                                                     

  3.Thái độ: Các con hào hứng,tích cực khi chơi

Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.