Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 9.950

KHối MGN: Bài học: Thơ: Cây đào

Bài học: Thơ: Hoa đào
Mục đích – yêu cầu:

1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ “ Hoa đào “ tác giả Nhược Thuỷ
- Biết nội dung bài thơ: Bài thơ nói về cây đào đầu xóm đã lốm đốm nụ hồng báo hiệu mùa xuân về . Các bạn nhỏ chỉ mong hoa đào mau nở vì hễ thấy hoa cười đúng là tết đến
2. Kỹ năng:
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc.
- Trẻ đọc thuộc bài thơ, thể hiện được tình cảm yêu thiên nhiên cây cối và ngày tết truyền thống của dân tộc

Bài học: Thơ: Hoa đào
Mục đích – yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ “ Hoa đào “ tác giả Nhược Thuỷ
- Biết nội dung bài thơ: Bài thơ nói về cây đào đầu xóm đã lốm đốm nụ hồng báo hiệu mùa xuân về . Các bạn nhỏ chỉ mong hoa đào mau nở vì hễ thấy hoa cười đúng là tết đến
2. Kỹ năng:
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc.
- Trẻ đọc thuộc bài thơ, thể hiện được tình cảm yêu thiên nhiên cây cối và ngày tết truyền thống của dân tộc
3. Thái độ: 
- Trẻ yêu thiên nhiên và yêu ngày tết truyền thống của dân tộc 
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động
 

Video