Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 9.950

khối MGN:Lĩnh vực phát triển nhận thức Đề tài: Trò chuyện về mùa xuân

Lĩnh vực phát triển nhận thức: 
Đề tài: Trò chuyện về mùa xuân

Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức:
-Trẻ nhớ tên các mùa trong năm: mùa xuân, hạ, thu, đông.
-Trẻ hiểu mùa xuân là mùa đầu tiên trong năm, thời tiết ấm áp, muôn hoa đua nở,
mọi người đi chúc Tết và đi chơi hội...

2.Kỹ năng: 
-Trẻ có kỹ năng phân biệt các mùa trong năm: có 4 mùa ( xuân, hạ, thu, đông) 
-Phát triển tư duy mạch lạc cho trẻ

Lĩnh vực phát triển nhận thức: 
Đề tài: Trò chuyện về mùa xuân

Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức:
-Trẻ nhớ tên các mùa trong năm: mùa xuân, hạ, thu, đông.
-Trẻ hiểu mùa xuân là mùa đầu tiên trong năm, thời tiết ấm áp, muôn hoa đua nở,
mọi người đi chúc Tết và đi chơi hội...

2.Kỹ năng: 
-Trẻ có kỹ năng phân biệt các mùa trong năm: có 4 mùa ( xuân, hạ, thu, đông) 
-Phát triển tư duy mạch lạc cho trẻ

3.Thái độ: 
-Trẻ hứng thú với tiết học.
Chưc các con học tập tốt ❤️
 

Video