Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 6
Năm 2022 : 14.781

Kĩ năng sống: Dạy trẻ các số điện thoại khẩn cấp ( Khối MGN )

Kĩ năng sống: Dạy trẻ các số điện thoại khẩn cấp.

-Trẻ nhớ được các số điện thoại khẩn cấp quan trọng như: Số điện thoại của bố mẹ, số khẩn cấp: 113, 114, 115.
- Trẻ biết được trong trường hợp nào thì gọi đúng số khẩn cấp nào.

Bài học ngày 29/11/2021.
Kĩ năng sống: Dạy trẻ các số điện thoại khẩn cấp.
Mục đích - yêu cầu.
1: Kiến thức:
-Trẻ nhớ được các số điện thoại khẩn cấp quan trọng như: Số điện thoại của bố mẹ, số khẩn cấp: 113, 114, 115.
- Trẻ biết được trong trường hợp nào thì gọi đúng số khẩn cấp nào.
2. Kĩ năng:
- Trẻ biết rơi vào tình huống nào thì sử dụng số điện thoại khẩn cấp nào.
- Trẻ có kĩ năng khi không có điện thoại biết nhờ sự giúp đỡ của người lớn xung quanh.
3.Thái độ: 
- Trẻ chú ý ghi nhớ các số điện thoại khẩn cấp khi được cô giới thiệu
- Trẻ hào hứng tham gia tiết học

Video