Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 24
Năm 2021 : 15.225

Kĩ năng sống : Tuyên truyền phòng chống dịch Covid .( Khối MGN)

1. Kiến thức:

- Trẻ hiểu tác hại của dịch bệnh Covid - 19.

- Trẻ biết một số cách phòng dịch bệnh và tuyên truyền.

2. Kĩ Năng: 

- Trẻ nói đủ câu, rõ ràng, mạch lạc.

- Trẻ có kĩ năng tuyên truyền một số cách phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

3. Thái độ:

- trẻ có thái độ tích cuwcj trong tuyên truyền dịch bệnh.

 

 

Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.