Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 9.950

MGL - dạy hát: Bé chúc Tết

Dạy hát : "Bé chúc Tết".

 1. Kiến thức: - Trẻ biết được tên bài hát: Bé chúc Tết, tên tác giả: Sông Trà, hiểu nội dung bài hát: bài hát nói về niềm vui của bạn nhỏ đầu năm mới được mặc quần áo mới đi chúc Tết họ hàng với những lời chúc tốt đẹp nhất.

2. Kỹ năng: - Trẻ thuộc lời bài hát và hát đúng lời ca giai điệu của bài hát. _ Trẻ thể hiện được điệu bộ, tình cảm của mình khi thể hiện bài hát.

 3. Thái độ: - Trẻ mạnh dạn tự tin và hào hứng tham gia hoạt động.

Video