Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 9.950

MGL- HĐKP: Cùng làm thí nghiệm: những quả bóng vui nhộn

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết được các nguyên liệu cần có để làm thí nghiệm: giấm, baking soda, bóng bay, chai lavie, phễu.

 - Trẻ biết được quả bóng ngày càng to ra là do phản ứng giữa giấm va baking soda đã tạo ra khí CO2, lượng khí này ngày càng tăng lên và thoát ra khỏi chai khiến bóng tự thổi phồng lên.

 2. Kỹ năng: 

- Trẻ khéo léo khi thao tác với các dụng cụ 

3. Thái độ: 

- Trẻ thích thú với các hoạt động khám phá khoa học

Video