Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 9.950

MGL - Khám phá: Trò chuyện về mùa xuân.

 Khám phá: Trò chuyện về mùa xuân". 

1. Kiến thức: - Trẻ biết được mùa xuân là mùa đầu tiên của năm, có ngày Tết cổ truyền của dân tộc. - Trẻ biết được thời tiết, cảnh vật mùa xuân: có nhiều loài hoa, hoa đào, hoa mai là đặc trưng nhất, cây cối tốt tươi, cảnh vật tươi vui. 

2. Kỹ năng: - Phát triển ngôn ngữ và sự hiểu biết của trẻ về mùa xuân. _ Trẻ trả lời được câu hỏi của cô và rèn khả năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

 3. Thái độ: - Trẻ biết giữ gìn cơ thể ấm áp khi thơid tiết mùa xuân se lạnh, bảo vệ cây cối, hoa cỏ mùa xuân.

Video