Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 40
Năm 2022 : 21.812

MGL-LQVH: Sự tích cây vú sữa

 LQVH : Sự tích cây vú sữa

 1. Kiến thức:

 - Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện" Sự tích cây vú sữa".

 - Trẻ hiểu nội dung và ghi nhớ trình tự câu truyện. 

2. Kỹ năng: 

- Rèn cho trẻ khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ định. 

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

 - Rèn cho trẻ kỹ năng kể chuyện diễn cảm và tự tin khi trả lời câu hỏi.

 3. Thái độ: 

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, vâng lời mẹ.

Video