Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 44
Năm 2022 : 21.816

MGL: LQVH : Truyện "Giọt nước tí xíu "

MGL: LQVH : Truyện "Giọt nước tí xíu "

MGL: LQVH : Truyện "Giọt nước tí xíu "

1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện" Giọt nước tí xíu".
- Trẻ hiểu nội dung : " hiện tượng mưa là do sức nóng của mặt trời làm cho nước bốc hơi tụ lại thành những đám mây nặng dần trở thành mưa rơi xuống ".Trẻ  nhớ trình tự câu chuyện                                                 
2. Kỹ năng:
- Trẻ lắng nghe và biết nội dung của truyện.
-Trẻ biết trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc ,đủ câu.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ có ý thức dùng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước 

Video