Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 44
Năm 2022 : 21.816

MGL- LQVT: Số chẵn - Số lẻ

MGL - LQVT: Số chẵn- số lẻ


LQV Toán: Số chẵn- số lẻ
1. Kiến thức 
- Trẻ biết số chẵn, số lẻ trong dãy số tự nhiên.
2. Kĩ năng 
- Trẻ nhận biết và  phân biệt được số chẵn, số lẻ trong dãy số tự nhiên. 
- Rèn trẻ kỹ năng ghi nhớ có chủ đích.
3. Thái độ
- Trẻ hào hứng tham gia giờ hoạt động

Video