Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 7
Năm 2022 : 14.782

MGL- Tạo hình: Vẽ chân dung chú bộ đội

MGL- Tạo hình: Vẽ chân dung chú bộ đội

 Tạo Hình: Vẽ chân dung chú bộ đội.                             

1.Kiến thức: 
- Trẻ biết về nghề bộ đội, công việc, cuộc sống hàng ngày của các chú bộ đội.
- Trẻ biết được trang phục của các chú bộ đội.
2. Kỹ năng:
- Trẻ biết phối hợp các nét : nét xiên, nét ngang, nét cong,...để vẽ chân dung chú bộ đội.
- Trẻ tô kín hình không chờm ra ngoài
3. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia giờ hoạt động
- Giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm mình tạo ra

Video