Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 9.950

MGN: Kĩ năng sống: Dạy trẻ phân loại rác

Khối MGN:
Đề tài: Kỹ năng sống
        DẠY TRẺ PHÂN LOẠI RÁC
1. Kiến thức:
- Trẻ hiểu được có rất nhiều loại rác thải khác nhau
- Trẻ nắm được các loại rác có thể tái chế được và có thể tái sử dụng 
- Trẻ nắm được các loại rác thải độc hại 
2. Kỹ năng :
- Trẻ có kỹ năng phân loại rác 
- Trẻ có kỹ năng ghi nhớ có chủ đích và kỹ năng diễn đạt mạch lạc
3. Thái độ:
- Trẻ có ý thức vứt rác đúng nơi quy định. 
- Trẻ có ý thức phân loại rác và có ý thức bảo vệ môi trường nơi bé sống và đi qua
 

Video