Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 9.950

MGN : KNS Hướng dẫn cắt cà rốt tuần 2 tháng 1

1. Kiến thức:
- Trẻ biết cách cắt loại củ, quả dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
- Trẻ biết rau, củ, quả là những thực phẩm rất tốt cho cơ thể.
- Biết sử dụng dao không để dao cắt vào tay.

2. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng sử dụng dao khi cắt, chế biến các loại củ,quả khéo léo.

3.Thái độ:
- Trẻ biết công lao của những người lao động tạo ra những sản phẩm phục vụ con người.

  

Video