Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 9.950

MGN - Toán "Số 5" tuần 3 tháng 1

1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được số 5, biết đếm các nhóm đối tượng có số lượng là 5. 
- Trẻ biết tạo các nhóm đối tượng có số lượng là 5.
2. Kỹ năng:
- Trẻ đếm được đến 5, tao được các nhóm đối tượng là 5
- Trẻ tạo được số 5 từ các nguyên liệu có sẵn.                     
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

Video