Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 5
Năm 2021 : 2.574

ÔN TÂP CÁC HÌNH - MGB (NGÀY 22/2/2021)

Tên hoạt động học

Mục đích yêu cầu

Cách tiến hành

LQVT

Ôn hình

1. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết được đặc điểm hình dạng của các hình.( Hình tròn có đường bao cong tròn kép kín, hình vuông có 4 cạnh dài bằng nhau, hình chữ nhật có 4 cạnh 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau, hình tam giác có 3 cạnh.)

 2.Kĩ năng:

- Trẻ phân biệt được các hình

3.Thái độ:

- Trẻ hăng hái tham gia giờ học.

 

* Đàm thoại :

* Dạy trẻ nhận biết các hình

 - Hình tròn

+ Hình tròn có đặc điểm gì?

+ Tại sao hình tròn có thể lăn qua lăn lại được?

Hình tròn có đường bao cong xung quanh lên hình tròn có thể lăn được

- Hình Vuông

+ Hình vuông có mấy cạnh?

+ Các cạnh của hình vuông có chiều dài như thế nào sao với nhau?

Hình vuông là hình có 4 cạnh có chiều dài bằng nhau

- Hình chữ nhật

+ Hình chữ nhật có mấy cạnh?

+ Các cạnh của hình chữ nhật có đặc điểm gì

Hình chữ nhật là hình có 4 cạnh. Trong đó có 2 cạnh dài dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn dài bằng nhau

- Hình tam giác

+ Hình tam giác có mấy cạnh?

Hình tam giác là hình có 3 cạnh

- Bây giờ chúng mình cùng chú ý lên màn hình và cùng cô chới trò chơi nhé

+ TC: Ai nhanh nhất: trẻ đọc tên hình xuất hiện trên màn hình

+ TC: Ai thông minh: Lần 1:trẻ nghe đặc điểm và nói tên hình có đặc điểm đấy

                                    Lần 2 tìm đồ vật có dạng hình theo yêu cầu

Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.